Yamaha D'elight Yakıt Tüketim Bilgileri

21 Haziran 2020 Pazar

13 Haziran 2020 Cumartesi

2020 Yılı Araç Muayene Fiyat Listesi


Araç katagorileri şu şekilde sınıflandırılmıştır.
 • Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker
 • Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork
 • Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet
Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir.

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.

Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.
 • Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, muayenenin yapıldığı aynı istasyonda veya aynı ildeki diğer tüm sabit muayene istasyonlarında,
 • Gezici muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını aynı gezici muayene istasyonunda veya aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında,
 • Gezici traktör muayene istasyonunda veya gezici muayene istasyonunda muayeneleri onaylanmayan traktör cinsi araçlar ise, muayene tekrarını aynı ildeki sabit araç muayene istasyonlarında, gezici muayene istasyonlarında veya gezici traktör muayene istasyonlarında,
Bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilirler.

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

Sınıflara ait 2020 yılı muayene ücretleri ise;
 • Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker - 462,56 TL
 • Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork - 342,20 TL
 • Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet - 174,64 TL
Muayene ödemeleri nakit olarak kabul edilmektedir ve fiyatlara KDV dahildir.


Hayat Kurtaran Bilgilerle İlk Yardım

Motosiklet sezonunun açılması ile birlikte bir çok tatsız kaza haberleri de gelmeye başladı. Aşağıdaki hayati bilgilere hiç ihtiyaç duymamanızı diliyorum.


1- Hayat kurtarma zinciri nedir?

Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşan bir yapıdır.
İlk 2 halkası İLKYARDIMCIYA, son iki halkası “ileri yaşam desteği” olup sağlıkçıya ait olan uygulamalardır.

 1. Halka - Sağlık kuruluşuna haber vermek.
 2. Halka - Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapmak.
 3. Halka - Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması.
 4. Halka - Hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır.

2- İlkyardım nedir?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın ve mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilkyardım denir.

3- Kimler tarafından uygulanır?

Bu konuda eğitim almış herkes tarafından uygulanabilir.

 • Detaylandıracak olursak; yetkili merkezlerden 16 saatlik Temel İlkyardım Eğitimi sonrasında yapılan teorik ve uygulama sınavlarını başarıyla tamamlayan herkes, Sağlık Bakanlığı Onaylı ilkyardımcı kimliği ve sertifikasına sahip olarak gerekli bilgi ve yetkiyle müdahale yapabilmektedir.

4- Acil yardım ile farkı nedir?

Acil yardım; ilgili tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor veya sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir. Acil müdahale, ehliyetli kişilerce yapılmakta iken, ilkyardım ise; eğitim almış herkes tarafından ilkyardım tanımındaki amaç doğrultusunda mevcut araç gereçle ilaçsız olarak uygulanabilmektedir.

5- İlkyardımın temel amacı, genel husus ve uygulamaları nelerdir?

Amaç;
 • Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması,
 • Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması,
 • Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi,
 • İyileşmenin kolaylaştırılması.
 • İlkyardımdaki genel hususlar;
 • 112’yi ara, ABC değerlendir.
 • Ameliyat ihtimaline karşın ağızdan yiyecek/içecek verme,
 • İç kanama şüphesi, kırık, omurga hasarı gibi ihtimallerden dolayı kişiyi hareket ettirme, sarsma,
 • Hasta/Yaralı vücut ısısı korunması için üzerini ört,
 • Yaşamsal fonksiyonlarını kontrol et ve gerekli olan ilkyardım müdahalesini uygula.
 • (HASTA ABC’si:  A-Hava yolu  B-Solunum C-Dolaşım)
 • Temel Uygulamaları(KBK): *Koruma (K),*Bildirme (B),*Kurtarma (K).

5.1- İlkyardımda KORUMA aşaması:

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
 • Özellikle trafikte gördüğünüz kazalarda ilkyardıma başlamadan önce kendinizin güvenliğini sağlamadan müdahale etmemelisiniz.
 • Yakıt sızıntısı veya patlamaya yol açacak bir ortamdan kaçınmalı ve uygun koruma koşulları sağlanmadan uygulamaya başlamamalısınız.
 • Zincirleme Trafik kazaları gibi çoklu kaza ihtimalleri düşünülerek gerekli uyarı/ikaz işaretleri yerleştirilmeli ve ilgili çevre güvenliği ile koruma sağlanmalıdır.
 • Önce kendi güvenliğiniz ve sonra yaralının güvenliği olmalıdır.
 • Güvenli koruma alanı sağlanmadan ilkyardım yapılmamalıdır.
 • Hasta/yaralı hareket ettirilmemelidir.
 • Meraklı kişilerin olay yerine yaklaşması engellenmelidir.
 • Kaza yapan aracın kontağı kapatılarak motor durdurulmalıdır.
 • Yakıt sızıntısına karşın ekstra ortaya çıkacak tehlikeler düşünülerek çevrede sigara içilmesi engellenmelidir.

5.2- İlkyardımda BİLDİRME aşaması:
 • Olay / kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir.
 • Türkiye'de ilkyardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. (Ülkemizde bulunan yabancı vatandaşların öncelikli olarak bildiği 911 numarasıyla da ülkemizde ambulans çağrısı alınabilmektedir.)

5.3- 112’yi aradığımızda nelere dikkat etmeliyiz?
 • Öncelikle sakin ve soğuk kanlı olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı,
 • 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net cevaplar verilmeli, gereksiz detaylardan kaçınılmalı,
 • Konum ve adres bilgisi verilirken; biliniyorsa açık adres ve olayın olduğu yere yakın olan belirleyici bir yerin adı söylenmeli. Şayet bilinmeyen bir yer ise; olay yerine yakın olarak gördüğümüz bilinen bir caddenin ya da çok bilinen bir yapının adı verilmelidir.
 • Otobanda iseniz, güzergahınızı/istikamet yönünüzü veya en yakın tabelada yazan karayolları numarasını da bildirerek ek bilgi sunabilirsiniz.
 • Eğer hasta yakını iseniz bildiriniz,
 • Hasta/yaralı(lar)ın sayısı ve biliniyorsa adı, yaşı, bebek / çocuk / yetişkin olup olmadıkları bildirilmeli,
 • Biliniyorsa olayın kısa tanımı ve hasta(lar)ın mevcut durumu bildirilmeli,
 • Siz veya başkası tarafından ilkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım yapıldığı belirtilmeli,
 • 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefonunuzu kapatmayın.
 • Görüşme sonlandırıldıktan sonra mümkünse telefonunuzu meşgul etmeyin. (İhtiyaç halinde 112 sizinle tekrar iletişime geçebilir)

5.4- İlkyardımda KURTARMA (Müdahale) aşaması:

Olay yerinde hasta / yaralılara müdahale hızlı, ancak sakin bir şekilde hasta / yaralı durumuna göre doğru ve uygun teknikle yapılmalıdır.
 • Trafik kazalarında en sık karşılaşılan durum omurga travmalarıdır. Bu sebeple yanlış ve bilinçsiz yapılan müdahaleler ile hasar oluşma riski vardır.
 • Bilinmeyen veya eğitimini almadığınız yetkisiz bir müdahaleden kaçınınız,
 • Çevrede ilkyardımcı var ise onun komutlarıyla hareket ediniz,
 • Unutmayın; 112’yi doğru yer ve zamanda aramak da bir ilkyardımdır. Yanlış müdahalelerden kaçınınız.

6- Peki motor kazalarında bilinmesi ve uygulanması gereken ilkyardım müdahaleleri nelerdir?

Kazaya karışan sizseniz;

 • Kazaya karışan kişi sizseniz; sakin olun ve hareket etmeden çevrenizi kontrol edip İlkyardımcı varsa yardım talep edin.

KASKINIZI ÇIKARTMAYA YELTENMEYİN! SAĞLIK EKİBİ HARİCİNDE KASKIN ÇIKARTILMASINA İZİN VERMEYİN!


        Etrafınızda birisi yok ve bilinciniz açık ise:
 • Telefonunuza ulaşabilecek bir imkânınız var ve hareket kısıtlamanız bulunmuyorsa, 112’yi kendiniz arayınız ve mevcut olayı kısaca anlatınız.
 • Vücudunuzda bir ağrı hissediyorsanız veya kırık olduğundan şüphe ettiğiniz yer var ise 112’ye bilgi veriniz ve bekleyiniz.
 • Bir yerinizde kanama olduğunu görüyorsanız kanama çeşidine göre müdahale edin, üzerine temiz bezle baskı uygulayın ve şok pozisyonunda bekleyin (sırt üstü uzanacak şekilde ayakların yaklaşık yerden 30cm yüksekte bulunması)

Kazaya karışan siz değilseniz:

 1. Öncelikle sakin bir şekilde kendinizin ve çevre güvenliğini alın,
 2. İlkyardım eğitimi aldıysanız gerekli müdahaleleri uygulamak için organize olun,
 3. Çevrede kalabalık var ise kişileri organize ederek kalabalığı uzaklaştırın, yakıt sızıntısına karşı sigara içilmemesi gerektiğini söyleyin, olay yerine reflektör yerleştirin,
 4. Çalışır vaziyette araç/motor var ise kontağı kapatın,
 5. Birden fazla Hasta / yaralı var ise kazalı kişilerin bilinç kontrolünü sesli ve omzuna hafif dokunma ile değerlendirin,
 6. Kaskı çıkartmaya yeltenmeyin, siper görevi gören camı açın ve yaşamsal fonksiyonları değerlendirin (ABC) ve hasta/yaralılardan öncelikli müdahale edilecekleri belirleyin,
 7. Hasta/yaralının bilinci kapalı ve size tepkisi yok ise; 112’ye haber verin, baş geri çene yukarı pozisyonu ile sağlık ekiplerini bekleyin, eğitim aldıysanız temel yaşam desteği uygulayın,
 8. Hasta/yaralının bilinci açıksa endişe ve korkusunu giderin, olayın nasıl gerçekleştiğini sorun, yarasını görmesine izin vermeyin, vücut ısısını korumak için üzerini örtün,
 9. Uzuv kopması var ise, öncelikle hasta/yaralıya müdahale ederek kanamayı durdurun, sonra kopan parçayı mümkünse içi buz ve su dolu kaba, temiz poşet içinde koyun ve yaralıdan uzak bir yere veya kaybolacak şekilde tutmayın,
 10. Hastayı şok pozisyonunda tutun,
 11. Ve hasta/yaralının en uygun yöntemle sağlık kuruluşuna sevki sağlanır(112). (Ancak, ağır hasta/yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla yerinden kıpırdatılmamalıdır).

Önemli Hususlar:

 1. Müdahale edilecek kişiyi sarsmayın, hareket etmesini minimuma düşürün.
 2. Kaskın çıkartılmasına sağlık ekipleri haricinde izin vermeyin, çıkartmak için uğraşmayın.
 3. Aracınızda ilkyardım çantası bulundurun, uzuv kopmaları ihtimalleri düşünülerek temiz poşet muhafaza edin.
 4. Mümkünse acil durumda aranacak yakınınızın iletişim bilgisini yazın ve bu bilgileri içeren bir kart bulundurup göğüs cebinde taşıyın.
 5. Kronik rahatsızlığınız veya çeşitli ilaçlara karşı bilinen alerjiniz veya sürekli kullanmakta olduğunuz ilaçlar gibi önemli bilgileri içeren bir bilgi kartı taşıyınız.
 6. Olay yerinde patlama/yangın ihtimaller var ise, hasta/yaralının olay yerinden uzaklaşmasını sürükleme yöntemiyle çekerek uzaklaştırın,
 7. Unutmayın; yanlış yapılan müdahaleler ile omurga travmalarına sebebiyet verebilirsiniz. Eğitim almadığınız müdahalelerden kaçınınız.
 8. Ambulans için 112 – Zehir Danışma Hattı için 114
 9. Emniyet güçleri için 155 – İtfaiye için 110
 10. Kendiniz ve çevreniz için ilkyardım eğitimi alın, bilmediğiniz uygulama ve müdahalelerden kaçının.


Barış BALCI
İlkyardım Eğitmeni
Hayat Yıldızı Eğitim ve Sağlık Hizmetleri

11 Haziran 2020 Perşembe

Yamaha D'elight 115 Yakıt Tüketim Bilgisi

D’elight’ım 21416 kilometreyi doldurdu. Hala besili bir koç gibi. Araba garajda yatarken, Lokum arı gibi çalışıyor. Beni her yere götürüyor, işlerimi trafiğe takılmadan hızlıca bitirmemde yardımcı oluyor. Can o can. Evin demirbaşı, en sevileni.


Bahar bitti, sımsıcak yaz ayları kapıda. Sıcak havayı bir tek bizler mi seviyoruz? Elbette hayır. Lokum da sıcak havayı çok seviyor. Öyle ki daha az yakıt ile daha çok yol yapıyor.


Motoru aldığım günden bugüne kadar yakıt alım, bakım, lastik, vergi… vs. kayıtlarını titizlikle tutuyorum. Bu iş biraz deli işi. Ama bu sayede motorumun performansını net verilerle takip edebiliyorum. Doğruluğu %100 olan istatistiklere ulaşabiliyorum.


Bugüne kadar ki “Yakıt Tüketim” kayıtlarımı merak edenler [buraya] tıklayarak ulaşabilirler. Özet bilgi isteyenler için onu da vereyim. Benim Lokumun 0 – 21416 kilometre arası yakıt tüketim ortalaması 2,41 Lt/100 km. Depo kapasitesinin 4,4 Lt olduğu düşünüldüğünde, 1 depo benzin ile 182,5 Km. yol kat edebilirim. Elbette bu kağıt üzerinde. Yakıt pompasının depo dibindeki tortuyu çekerek zarar görmemesi için depo hiçbir zaman sıfırlanmamalı. O nedenle 120 ile 160 km sonrası yakıt alıyor, işimi şansa bırakmıyorum.

Nasıl kullanırsanız motorunuzun daha az yakıt tüketeceğini biliyor musunuz?

Burada söz konusu sadece az yakıt tüketmesi değil. Aynı zamanda az yakan motorun doğal bir sonucu olarak çok yol yapması ve doğayı daha az kirletmesi.


Gelelim işin püf noktalarına;
 • Düzenli periyodik bakımı ihmal etmeyin,
 • Orijinal sarf malzemesi kullanmaya özen gösterin,
 • En az haftada bir lastik havalarını kontrol edin,
 • Yumuşak ve sakin kullanın. Sürüşünüze hassasiyet katın. Sürüş sırasında motorunuzu dinleyin ve hissedin,
 • Trafiği iyi takip edin. Gereksiz gaz açmayın. Frene olabildiğince az ihtiyaç duyun. Kinetik enerjimizi korumaya çalışın. Gereksiz yapılan her frenin, değerli hareket enerjinizi ısıya dönüştürerek havaya gittiğini unutmayın,
 • Gereksiz ağırlıklardan (sele altında, arka çantada vs.) kurtulun,
 • Yokuş inerken gaz açmayın. Bırakın kendi hızı ile insin. Gerekli ise takviye gazı ile idare edin,
 • Yokuş çıkarken hızlanmaya çalışmayın,
 • Ona, buna kızıp kapışmaya, yarışmaya kalkmayın,
 • Kısa (1-2 km.) mesafeler için motorunuzu kullanmaktan kaçının, mümkünse yürüyün ya da bisiklete binin.
Unutmayın ki motosiklete binmek sorumluluk isteyen bir iştir. Ciddiye alın!

9 Haziran 2020 Salı

Jant ve Lastik Değişimi

Geçen gün Lokum ile yağmura yakalandım. Eve doğru yol alırken içi su dolduğu için gizlenmiş bir çukura düştüm. Bu sırada ön jantımda minicik bir eğilme olmuş. Zar zor belli oluyor. İşin ustaları tarafından "Önemsiz bu, düzeltilir...vs demelerine" rağmen, benim titiz bir adam olmamdan ve Lokumumun ilk günkü gibi olmasını istediğimden, jantı değiştirme kararı aldım. İnternet araştırması sırasında Albay Motor'da jantı buldum. Telefon ederek Recep Bey ile görüşüp stoklarında olduğunun teyidini alınca siparişi verdim. Kargo bedeli ödememem konusunda telefonda anlaşmış olmamıza rağmen, kargoyu alıcı ödemeli göndermişler. Önemli bir miktar değil ancak anlaşmamıza uyulmamış olması üzücü. Neyse konumuz bu değil. Konumuza geri döneyim. Jant minicik de olsa zarar gördüyse, lastiğin de zarar görmüş olabileceğini düşündüğümden onu da değiştirmek için arka lastiğimle uyumlu alacak gibi Michelin lastik siparişi de verdim. Jant ve lastik elime geçer geçmez değişikliği gerçekleştirdim. Şimdi içim rahat, Lokumum ilk günkü gibi :)


Okan Akol'un kaleme aldığı ve bir çoğumuzun lastik seçerken yararlandığı "Yamaha Delight Lastik Sorunu ve Kullanabileceğiniz Lastikler" dosyasında, lastik dışında ayrıca şöyle bir ek bilgi de bulunuyor.

"Bu arada yeri gelmişken maalesef delight’ın jantları çok hassas. Özellikle arka jant kampanaya sahip olduğu için hem ısıdan, hem malzemesinden, hem de malum yollarımızdan çabuk deforme oluyor. Motoru sakin ve bildiğiniz yollarda kullanıyorsanız biraz daha uzun ömürlü olabilir belki ama er ya da geç her delight sahibi jantlarıyla ilgili problem yaşayacaktır."

Evet! Bu kesinlikle doğru. Okan'nın verdiği bilgiyi yaşayarak deneyimlemiş oldum. Siz siz olun D'elight'ınıza gösterdiğiniz özeni, jantlarınıza da gösterin. Onların narin ve pahalı olduğunu unutmayın. İşin iyi tarafı ise şimdi elimde lastiği üzerinde, yedek bir ön jantımın olması :)

28 Mart 2020 Cumartesi

Varyatör Bakımı ve Temizliği


Lokum ile aşkımız 6 yıl, 21000 km’dir devam ediyor. Elim, ayağım tuttuğu sürece de bu sevdanın biteceğini sanmıyorum. Daha sonrası için de niyetim Lokumumu “Torunlarıma” bırakmak. Sorun bakalım! Torunun var mı diye? Şimdilik yok. 😊 Ama ümitliyim.

Lokumumun varyatör sistemine yapılan son temizlik ve bakımın üzerinden yaklaşık 2 yıl, 10000 km geçti. Bugüne kadar yağ gibi hareket eden Lokumum birkaç gün önce ilk hareketlenme ve 10 - 20 km/h arasındaki ara hızlanmalarda titremeye başladı. Bu titreme, vuruntulu çalışma gibi de hissediliyor. Ancak 20 km/h in üzerindeki hızlarda var olan bu sorun pek fark edilmiyor. İşin iyi tarafı ben bu sorunu daha önce de yaşamıştım ve motosiklet konusunda deneyimi, çevresi ve bilgisi olan dostlarım sayesinde Ruhi Usta ile tanışmıştım. Ruhi Usta sorunla ilgilenmiş ve motorumu ilk günkü kıvamına getirmişti.

Yine bu sorun ile karşılaşınca düşünmeden Ruhi Usta’yı aradım. Yamaha Baydar (yetkili servis) ve Ruhi Usta dışında, motorumu kimseye elletmiyorum. Sizlere tavsiyem de bu yönde olur. Motorunuzu işinin ehli olmayan kimselere elletmeyin.
Gelelim varyatör temizliğinin önemine. Zincir aktarmalı motosikletlerde zincirin temizliği, zincirin yağlanması ve aşındığında zincir, dişli setinin değiştirilmesi nasıl gerekli bir işlem ise CVT (sürekli değişken şanzıman) aktarma sisteminin de belirli periyotlarda bakımı, temizliği, kayış ve bagaların yenilenmesi o derecede önemli ve gereklidir. Bizim Lokumlar için bu süreye yaklaşık 10.000 km. diyebiliriz. Elbette 3000 kilometrede bir yapılan periyodik bakımları ihmal etmemelisiniz. Tüm bu bakım periyotlarını ve neler yapılacağına ilişkin detaylı bilgiye, Yamaha’nın web sitesinden ulaşabileceğiniz gibi Lokumun “Kullanma Kitabı” da size yardımcı olacaktır. Varyatör sistemine iyi bakmazsanız motorunuzdan alacağınız keyfin azalacağını garanti edebilirim. Sonra bir bakmışsınız motorunuzdan nefret etmeye başlamışsınız. Çünkü gaz açtığınızda gitmek/hızlanmak istemeyecek. Her kalkışta silkelemeye, titremeye başlayacak. Büyük bir ihtimal ile normalden daha çok benzin yakacak. Çünkü titremeyi aşmak için her kalkışta daha çok gaz vermeniz gerekecek. Kısacası ne tat kalacak ne de huzur. Bunların hiçbirini yaşamamak için “Varyatör” sisteminize özen göstermelisiniz.

Detaylı yapılan bir varyatör temizliği işleminde tüm sistem her bir vidasına, yayına kadar sökülüyor ve bu işlem 2 saate yakın sürüyor. Zamanın hepimiz için çok değerli olduğunu biliyorum. Ama bu bakım sonrasında motorunuz yeniden doğmuş gibi olmakla kalmayıp, ömrü uzadığı gibi verdiği keyif de artıyor. Bu nedenle ayırdığınız tüm zamana ve ödediğiniz her kuruşa değeceğini düşünüyorum.

Herkesin Lokumuna keyifle binmesini, tekerine taş değmemesini diliyorum.

Hoşça ve sağlıcakla kalın.